Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 3R - PROJECT (reCYCLE - reUSE – reTRADE);Το 3R - PROJECT, αφορά ένα πρότυπο πρόγραμμα ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης & ανταλλαγής ειδών, στηρίζει την κοινωνική οικονομία με την επαναχρησιμοποίηση πόρων και υλικών, καλύπτοντας ανάγκες ρουχισμού, βιβλίων κλπ ειδών σε έχοντες ανάγκη και ευπαθείς ομάδες, όπου θα γίνεται:
Α) Συλλογή - Διαχείριση - Αναδιανομή παλαιού ρουχισμού (Λευκά είδη, παπούτσια, τσάντες – ζώνες κ.α.)
Β) Ανταλλακτήριο βιβλίων (book crossing), ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ιδιοκατασκευών, χρηστικών αντικειμένων κ.α.
Η δράση αυτή θα κινητοποιήσει τους κατοίκους να περιορίζουν τη σπατάλη, αναπτύσσοντας τοπικούς πόρους αξιοποιώντας τους, ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση και την αλληλεγγύη .

Τι σημαίνει ανακύκλωση ειδών ρουχισμού, για το περιβάλλον;
Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι υφασμάτων σε Αμερική και Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης αποσύρει από τη ντουλάπα του περίπου 15 κιλά ρουχισμού κάθε χρόνο.
Δυστυχώς ένα μικρό μόνο μέρος επαναχρησιμοποιείται, είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς είτε γίνεται εμπορεύσιμο προϊόν και πωλείται στα καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι.
Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, ωστόσο, αν εξαιρέσουμε την προσφορά ρούχων για φιλανθρωπικούς σκοπούς και τα λίγα καταστήματα και παζαράκια ειδών από δεύτερο χέρι, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών καταλήγει στις χωματερές, επιβαρύνοντας το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον στον τόπο μας. Μειώνοντας τον όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, εξοικονομούμε πόρους και ενέργεια.
Με την δράση αυτή θα συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ρούχων που προτείνουμε συνεπάγεται τη διαχείρισή τους έτσι ώστε να καταλήγει στα σκουπίδια μόνο το 2%.
Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει η κοινωνική οικονομία και το κράτα ΜΕ ενισχύει με συγκεκριμένες δράσεις.

3R - PROJECT
(reCYCLE - reUSE  reTRADE)
Η υλοποίηση δράσεων όπως το 3R - PROJECT (reCYCLE - reUSE  reTRADE), μπορεί να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την προσφορά των κοινωνικών πόρων. Τα ωφελήματα κατά συνέπεια του σχεδίου είναι διττά και συνδυαστικά για δύο διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Η πρώτη ομάδα - στόχος είναι ευπαθής και η δεύτερη έχει περιορισμένες δυνατότητες εισοδήματος μέσω της εργασίας.
Δημιουργούνται σταθερές – συνεχείς και πιστές σχέσεις αμοιβαιότητας που ενδυναμώνουν τα μέλη. Σε αντίθεση με τη μισθωτή εργασία βιώνονται ως ελεύθερες και όχι αλλοτριωμένες δραστηριότητες. Είναι περισσότερο επικοινωνιακές συναναστροφές παρά «απασχόληση». Βοηθούν τα άτομα να ανακαλύψουν ή να αναπτύξουν νέες ικανότητες και δεξιότητες.
Στους στόχους μας είναι η προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας ζωής, και θα βοηθάει όσους κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα. σε άνεργες/ους (που έχουν πολύ χρόνο και όχι χρήμα) καθώς και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπήρους κ.α.)
Υποστηρίζοντας στο σύνολο του το παραπάνω έργο θα προάγουμε τις ατομικές πρωτοβουλίες και θα διαμορφώσουμε το νέο κοινωνικό αλληλέγγυο προφίλ μεταξύ των κατοίκων σε μια περιοχή.

3R - PROJECT : Αποτιμώμενα αποτελέσματα του σχεδίου
1. Πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων σε προϊόντα στα οποία δεν θα μπορούν να είχαν σε σχέση με το διαθέσιμό τους εισόδημα.
2. Εμπλοκή εθελοντικών δικτύων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, με έναν τρόπο, οποίος μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήματος για το μέλλον και ιδιαίτερα άνεργων γυναικών.
3. Ύπαρξη ενός πιλοτικού παραδείγματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας για το μέλλον που συνδυάζει στοιχεία βιωσιμότητας, όπως κάλυψη ανάγκης ένδυσης κ.α. ειδών σε προσιτό κόστος και πηγή εισοδήματος για τις γυναίκες που βασίζεται σε υπάρχουσες δεξιότητες.
4. Μείωση του όγκου των σκουπιδιών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου περιβάλλοντος.
5. Το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα ΜΕ» θα φροντίσει για τη διάχυση πληροφόρησης στο κοινό με τη μορφή παρουσίασης και τη στοχευμένη παροχή πληροφοριών σε ομάδες προπάντων ανειδίκευτων αντρών και γυναικών που θα ζητήσουν συμβουλευτική για να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Ωφελούμενοι του 3R  PROJECT - Ομάδες – στόχοι
1. Οι κάτοικοι οι οποίοι είναι άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες, οικονομικά αδύναμοι οι οποίοι με την σημερινή οικονομική κρίση έχουν δυσκολία να ανταπεξέλθουν στην αγορά αναγκαίων για την επιβίωση τους αλλά ωστόσο θέλουν να συνεισφέρουν και να διατηρήσουν τον αξιοπρεπή τρόπο ζωής τους
2. Οι άνεργες γυναίκες, χωρίς ειδικότητες που δεν έχουν πηγές εισοδήματος, δεν έχουν άλλες δεξιότητες οι οποίες ζητούνται στην ελεύθερη αγορά εργασίας, μπορούν όμως να εξυπηρετήσουν στην φροντίδα και συντήρηση του ρουχισμού.
3. Ανειδίκευτοι εργάτες και ωφελούμενοι γενιών καθηκόντων που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή εκπαίδευση σε κάποια εξειδικευμένη απασχόληση
4. Συνάνθρωποι μας ακόμα και σε άλλα κράτη, που αντιμετωπίζουν επείγουσες ανάγκες, όπως φυσική καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ.